© cropcirclecenter.com – the largest archive on crop circle sightings | contact
crop circle at Saterno | May 8  2020  Santerno | Emilia-Romagna
   Italy
   2020 May 8
   Wheat  
crop circle at Saterno | May 15  2020  Santerno | Emilia-Romagna
   Italy
   2020 May 15
   Wheat  
   Addition from May 8
crop circle at Kingdon | May 26 2020  Kingdon |  Somerset
   England
   2020 May 26
   Wheat  
 
crop circle at Potterne | May 28 2020  Potterne | Wiltshire
   England
   2020 May 28
   Barley  
 
crop circle at Cley Hill | May 30 2020  Cley Hill | Wiltshire
   England
   2020 May 30
   Barley    100 ft
 
crop circle at Tabarell | May 30 2020  Tabarel | Haute-Garonne
   France
   2020 May 30
   
 
crop circle in Sixpenny Handley | May 31 2020  Sixpenny Handley | Dorset
   England
   2020 May 31
   Barley    200 ft
 
         2020        
   01   
   02   
   03   
   04   
   11   
   12   
  ??