© cropcirclecenter.com – the largest archive on crop circle sightings | contact
 Ipuaçu | Santa Catarina
   Brasil
   2022 october 4
       
   
crop circle at Ipuaçu | october 04 2022
crop circle at Ipuaçu | october 04 2022
  copyright: facebook - Jonas JP Passos

 
         2022      
   01   
02
   03   
   09   
   11   
   12   
  ??