© cropcirclecenter.com – the largest archive on crop circle sightings | contact
 Turija | Vojvodina
   Serbia
   2014 June 10  
   Barley  
crop circle at Turija | June 10 2014

crop circle at Cerkvenjak | June 6 2014
   copyright: vertigo production

         2014        
   02   
  12  
  ??